Teaterorden TSO är en ideell, politiskt och religiöst obunden sammanslutning
av personer (ordensbröder och ordenssystrar), som är verksamma inom, eller
har personliga intressen av det konstnärliga arbetet inom teater, dans, musik,
film, press, radio, television eller andra medier. Förutom att odla
medlemmarnas intressen enligt ovan samlar TSO in medel till stipendier och
stöd åt behövande inom och utom orden. Orden har även till syfte att bereda
glädje åt sjuka och gamla.

TSO grundades år 1916 i Göteborg av skådespelaren och operetthjälten Carl
Barcklind och fyra skådespelarkamrater när de under ledning av Georg af
Klercker spelade in film på Otterhällan i Göteborg. TSO har tre loger: i
Göteborg, Stockholm och Malmö. Logen i Göteborg som är äldst benämns
moderlogen. Carl Barcklind instiftade även Stockholmslogen 1919 och Georg
af Klercker, Malmölogen 1926.